SEVİNÇ SEM

Sevinç Eğitim Modeli; öğrencilerin kendi öğrenme hızlarına ve stillerine uygun bir şekilde öğrenmelerine izin verirken aynı zamanda tüm kazanımları tam olarak edinmelerini sağlayan ve derinlemesine öğrenme yaklaşımı benimseyen bir modeldir.

Bu modelin amacı; öğrencilerimizi bilişsel, fiziksel ve duygusal yönde tanımak, yetenek ve ilgi alanlarını keşfederek kişisel hedeflerini belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli becerilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, yeni dünya insanının başarı yolculuğuna eşlik etmektir.

Bireyi
Tanıma

Öz Geçmiş ve Öz Gelecek Programı

Öğrencinin bilişsel, fiziksel ve duygusal yönleri, bilimsel verilere dayalı test, envanter ve görüşmeler sonucunda belirlenir. Öğrencinin gelişimi gözlemlenir; ilgi, yetenek ve istekleri ortaya çıkarılır. Hedefler belirlenir. Her öğrencinin kendi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi amaçlanır.

Dil ve İletişim

Ana Dil

İngilizce

Almanca

Kodlama

Ana Dil

Ana dil eğitimi ile öğrencilerimizin kendi kültürlerini ve değerlerini anlamalarına, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine, yeni bilgiler öğrenmelerine ve kendilerini ifade etmelerine olanak sağlıyoruz. SEM Eğitim Modeli ile ana dil eğitimini bütüncül bir yaklaşım içerisinde ele alarak öğrencilerin ana dillerini doğru ve etkili kullanmalarını amaçlıyoruz. Bu amaçla anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm düzeylerde dil becerilerini geliştirmeye yönelik ders planlamaları yapılmakta, okuma alışkanlığı kazandırma çalışmaları yürütülmekte, çeşitli etkinlikler ve projeler düzenlenmektedir.

İngilizce Dil Programı

Sevinç Koleji İngilizce Programı; çoklu zekâ kuramını etkili öğrenme, düşünme stili ve iletişimsel yaklaşım yöntemleriyle bütünleştirerek hazırlanmıştır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) referans alınarak geliştirilen bu program, her öğrencinin kendi potansiyelini ve dil becerilerini keşfetmesine imkân tanımaktadır. 

Almanca Dil Programı

Sevinç Koleji Almanca Programı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi “GER” doğrultusunda hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz, anaokulunda Almanca ile tanışarak 3. dil edinimine başlarlar. Görsel ve işitsel öğrenme becerilerini merkeze alan sözcük bilgisi ve basit soru-cevap etkinlikleri; kuklalar, oyunlar, şarkılar, animasyon filmleri, eğitsel videolar ve ilgili ders araç-gereçleri ile desteklenir. Öğrencilerimiz bu program sayesinde ilerleyen yıllarda Almanya’da liselerden burs alabilir, üniversiteler ile iş birlikleri yapabilir ve Goethe Institut’ten sertifika alabilirler. 

Yazılım ve Kodlama

Kodlama derslerinde öğrencilerimizin sistematik, bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirilerek sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretmeleri amaçlanır. Öğrencilerimiz küçük yaşlardan itibaren blok tabanlı kodlama programlarını kullanarak kod dünyası ile tanışır, programlar her yıl sınıf seviyesine uygun olarak geliştirilir. 

Öğrencilerin gereksinim duyduğu 21. yüzyıl bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırmaya yönelik çalışmalardır. Sevinçli Dünya Programı; öğrencilerimizin geçmişi ve bugünü iyi özümsemiş, tam donanımlı ve geleceği tasarlama becerisine sahip bireyler olarak hayata bir adım önde başlamalarına amaçlar. “Sevinçli Dünya Programı” anaokulundan liseye kadar uygulanmaktadır.

Rehberlik ve Kariyer Programı

Bulunduğu mekan ve zamanda en doğru kararları verebilen, Bütüncül bakış açısı ve yenilenme becerileri olan, Liderlik özellikleri gelişen, Sosyal duygusal ve kariyer gelişimini en yüksek seviyeye taşıyabilen,

Öğrencilerimizin: bireyler olması için bütünsel gelişim rehberliği anlayışı benimsiyoruz.

Kariyer Programı

Sevinç Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimize dünya standartlarında bir eğitim sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sevinç Koleji öğrencileri, sunduğumuz çift diploma programı ile uluslararası arenada rekabetçi, kültürel olarak zengin ve donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

Kariyer ve Tercih Danışmanlığı: Tüm öğrencilerimizin başarı yolculuğunda onlara pusula olabilmek ve doğru seçimlerini yapmalarına destek olmak adına yapılan çalışmalardır.

Üniversite ve bölüm tanıtımları, konuk söyleşileri sınav ve yerleştirme sürecinde profesyonel destek sağlayan rehber öğretmenlerimiz tarafından yürütülür. Öğrencilerimizin başarıya ulaşmaları için gereken tüm destek profesyonel olarak sistem üzerinden ve seminerle gerçekleştirilir.

Yaşam ve Kariyer Yolculuğu: Sevinç Koleji olarak öğrencilerimizi geleceğe en doğru şekilde hazırlamak için yaş ve gelişim özelliklerine uygun “Yaşam ve Kariyer Dosyası” hazırlanır. Yaşam ve Kariyer Dosyaları aracılığı ile 3 yaştan 12. sınıfa kadar her öğrencimiz; okul yıllarında yaşadıkları deneyimleri, kendilerine kattıkları becerileri, sosyal gelişimlerini ve hedeflerini içeren kişisel dosyalarını oluşturacaklardır. Bu dosyanın içeriği sürdürülebilir, geliştirilebilir ve eğitim hayatı boyunca biriktirilebilir olacaktır.

Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme Deneyimi: Öğrencilerimizin bilgilerini sadece duyarak değil, yaşayarak öğrenmelerini vurguluyoruz. Yaparak Yaşayarak Öğrenme, teorik bilgileri hayata geçirmek, gerçek dünya deneyimleriyle öğrenmek ve öğrenilenleri pratiğe dökmek anlamına gelir ve öğrenmeyi sıkıcı bir görev olmaktan çıkarıp keyifli bir serüven haline getirmeyi amaçlar.

Gelişim İzleme ve Değerlendirme

  •  Akademik Gelişimleri İzleme
  • Kişisel Öğrenme Amaçlarını Belirleme
  • Öğrenme Sürecinin İçselleştirilmesine Rehberlik Etme
  • Öğretim Programlarının Verimliliğini Değerlendirme
  • Bir Üst Sınıfa Geçiş ve Resmi Mezuniyet Standartlarını Sağlama
  • Okulun Akademik Standartlarını ve Başarı Düzeyini Artırma

amaçlı uygulanmaktadır.

Geribildirim; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yönetimi için birçok farklı kazanım sağlar. Geribildirim; öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemelerini takip etmek, öğretmenlerin ders içi uygulamalarını geliştirmek, velilerin öğrencilerinin öğrenme süreçlerini takip etmek ve okul yönetiminin eğitim kalitesini artırmak için kullanılan önemli bir araçtır.

Geri
Bildirim

Sevinç Öğrenci Akademisi

S’Talks Business: S’Talks Business: Geleceği İnşa Etmek İçin İlham Alın! “S’Talks Business” geleceğin liderlerini bugünden hazırlamak için iş dünyasının önde gelen isimlerini, genç yeteneklerle buluşturuyor. Bu program, gelecekteki başarılı girişimcilerin ve profesyonellerin yetişmesine katkıda bulunuyor.

Mentörlük: Deneyimli profesyoneller, genç girişimcilere ve öğrencilere kılavuzluk ederek onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olur.

Etkin Konuşmalar ve Workshoplar: Program, ilham verici konuşmalar ve etkileşimli workshoplar düzenleyerek katılımcılara iş dünyasındaki güncel konuları öğrenme ve tartışma fırsatı sunar.

Kariyer Etkinliği : Katılımcılar, kendi sektörlerindeki başarı hikayelerini paylaşırken kariyerlerini şekillendirmek isteyen genç yeteneklere rehberlik ederler.

Sevinç Veli Akademisi

Veli Akademisi 

Bilgiyle Aydınlanan Aileler, Mutlu Geleceklere Adım Atar. Veli Akademisi, Sevinç Kolejine özel olarak hazırlanan bir eğitim platformudur. Bu akademi, velilerimize öğrencilerimizin sağlıklı büyüme ve gelişimini desteklemek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarında yardımcı olur. Neler Sunuyoruz? Çocuk Gelişimi : Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi hakkında bilgi sahibi olarak onların potansiyelini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı oluruz.

Ebeveynlik Becerileri 

Etkili ebeveynlik stratejileri, problem çözme yöntemleri ve çocuklarınıza destek olma teknikleri konusunda rehberlik ederiz.

İletişim Teknikleri : Çocuklarınızla sağlıklı ve etkili iletişim kurmanızı sağlayacak iletişim tekniklerini öğretiriz.

Disiplin Yöntemleri 

Olumlu disiplin yöntemleri ile çocuklarınıza sınırlar koyma ve olumlu davranışları teşvik etme konusunda bilgi veririz. Sağlıklı Beslenme : Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırma ve dengeli bir diyetin önemi hakkında bilgi sunarız.

Aile İçi İlişkiler 

 Aile içi ilişkileri güçlendirme ve aile üyeleri arasındaki bağı artırma konularında size rehberlik ederiz.

 

Stres Yönetimi 

Kendi stres yönetimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak teknikleri öğretiriz, böylece ailenizde daha huzurlu bir ortam oluşturabilirsiniz.Veli Akademisi atölyeleri, kampüslerimizin konferans salonlarında ya da çevrimiçi platformda düzenlenir. Velilerimizi çocuklarınızın sağlıklı ve mutlu bir geleceğe adım atması için gerekli olan bilgilerle donatıyoruz.

ANAOKULU

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

Sevinç Koleji Kataloğu

Kataloğu Görüntüle